Service Pistol Interne Competitie 2021

Elke tweede maandag van de maand, aanvang 19.30u

8 februari 2021    14 juni 2021 

8 maart 2021       13 september 2021

12 april 2021        11 oktober 2021

10 mei 2021           8 november 2021

        

Service Pistol werkwijze

De wedstrijd wordt in één keer achter elkaar door de schutter verschoten.

De schoten moeten in de daarvoor geldende tijd vallen.

Schoten buiten de tijd worden met 0 gewaardeerd.

Storingen, laadfouten, weigeraars, het maakt niet uit waarom een wapen niet meer

functioneert, komen volledig voor rekening van de schutter. Niet geloste schoten worden met 0 gewaardeerd.

Richtmiddelen moeten open zijn, géén aimpoints, lasers, red-dots of telescoopvisierring is toegestaan.

Vooraf aan iedere serie wordt het commando schutters ‘wapen laden’ gegeven.

De bedoeling van de serie wordt door de baancommandant In het kort uitgelegd.

Vervolgens het commando ‘attentie’, de schutter neemt de vaardighouding aan.

Aansluitend wordt met een commando ‘vuur’ of fluitsignaal gestart.

Gestopt met vuren wordt er zodra het fluitsignaal weer klinkt, de vaardighouding direct aangenomen, schoten buiten de tijd worden met 0 gewaardeerd.

Na iedere serie wordt éérst gecontroleerd of het wapen ontladen en veilig is voordat er ook maar één stap wordt gezet.

De commando’s van de baancommandant moeten strikt worden opgevolgd.

Er wordt voldoende losse munitie of in extra magazijnen meegenomen op de baan om de series in één keer af te werken.

De series Service Pistol klein en groot kaliber worden aansluitend door de schutter afgewerkt:

Serie 1 : 6 schoten linker schijf op 25 meter. Tijd 15 seconden

Serie 2 : 3 schoten linker schijf en 3 schoten rechter schijf 20 meter. Tijd 10 seconden

Serie 3 : 2 + 2 + 2 schoten rechterschijf 15 meter. Tijd 3 seconden per 2 schoten en 3 seconden pauze in de vaardighouding tussen de 2 schoten in. Na commando van de baancommandant wordt er pas weer gestart met vuren en op fluitsignaal weer gestopt, enzovoort tot einde serie.

Serie 4 : 3 schoten linker schijf 10 meter.

3 schoten rechter schijf 10 meter in 6 seconden.   

In totaal worden er 24 patronen verschoten. De aantallen per schijf moeten kloppen…

Groot en klein kaliber wordt op onze vereniging op dezelfde schijf verschoten.

Normaal is dat voor klein kaliber op verkleinde schaal gebruikelijk.