B.S.V. De Geuzen

Tot nader order is de schietvereniging

wegens regeringsmaatregelen gesloten.