Deelname aan het onderzoek e-screener

Op 1 oktober 2019 is de wapenwetgeving gewijzigd. Voortaan moet iedereen die een wapenvergunning wil aanvragen verplicht meedoen aan een onderzoek (e-screener) naar zijn of haar psychische gesteldheid.

Naast het verplichte onderzoek moet de aanvraag in persoon ingediend worden en moet de aanvrager drie contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen.

Ook dient de aanvrager zélf aanwezig te zijn bij de controle van de kluisvoorziening. Tot slot moet de aanvrager – als het wapenverlof is toegekend – de vergunning persoonlijk komen ophalen op het politiebureau.
De wijziging van de wet is het sluitstuk van een aantal maatregelen om het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit te versterken. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapenvergunningen alleen in handen komen van mensen die goed met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan. Zie: https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html

Verlengen van uw wapenverlof

U bent als verlofhouder verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw verlof. Dit betekent dat u ten minste twee weken vóór het verstrijken van uw verlof contact opgenomen moet hebben met uw afdeling Korpscheftaken. Bij afdeling Rotterdam kunt u online een afspraak maken, https://www.politie.nl/contact/afspraak-plannen/stap1

Wat hebt u nodig?

Als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u alle hieronder genoemde stukken mee:

 • Uw verlof (hoofdblad en bijlage). Indien het verlof vol is, dan graag een pasfoto meenemen.
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Ingevuld inlichtingenformulier WM32
 • Een betaalpas (i.v.m. legesbetaling per PIN)  Verlengen € 68,95;
 • Europese vuurwapenpas (indien voor u van toepassing)
 • Erkenning Wecg t.b.v. kruit (indien voor u van toepassing)
 • Bescheiden die het redelijk belang tot het voorhanden hebben van vuurwapens/munitie onderbouwen:
  • Schietsport: Schietregister en lidmaatschapsbewijs schietvereniging of KNSA-pas.
  • Verzamelaars: Lidmaatschapsbewijs verzamelaarsvereniging.

 

Aanvraagformulieren Wet wapens en munitie

Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG)

Welke regels zijn er voor het gebruik van springstoffen/ontplofbare stoffen?
De Wet Explosieven voor civiel gebruik regelt een aantal handelingen waarvoor een zogenaamde erkenning van de politie noodzakelijk is. Dit zijn: voorhanden hebben, overbrengen, vervaardigen, opslaan en gebruiken. Als er wordt gesloopt met springstoffen mogen alleen gecertificeerde springmeesters deze werkzaamheden doen.

Voor het vervoer van vuurwerk en springstoffen gelden speciale regels. Er zijn vrijstellingen, waaronder beperkte hoeveelheden mogen worden vervoerd. Voor bepaalde hoeveelheden van springstoffen en vuurwerk gelden speciale voorafgestelde routes. Een vergunning hiervoor vraagt u aan bij de gemeente waar het transport eindigt.

Aanvraagformulier WECG