Historie

Brielse Schietsport Vereniging

"De Geuzen"


 

                  

   Door Leen van Dalen (oud-Voorzitter en erelid; overleden 2013).

 

Het idee om een schietsport-vereniging in Brielle op te richten, is in 1967 ontstaan bij enkele mensen van de Belastingdienst. 
Zonder iemand uit die periode te kort te doen, wil ik toch wel de naam noemen van Ed de Koning, die de motor achter het plan was.

Hij had reeds de ervaring van de oprichting van een identieke vereniging in Barendrecht en wist dus waarover hij sprak.

Na overleg met o.a. enkele mensen van de Rijkspolitie, werd besloten om een propaganda-avond te houden met een vertoning van dia's en de bijbehorende uitleg over de betekenis van de schietsport als afleiding en ontspanning in het Hotel-Restaurant 'Carillon' aan de Voorstraat te Brielle.

Het resultaat was dat ongeveer 40 personen zich die avond opgaven om in verenigingsverband de schietsport te gaan beoefenen.

 

 

 


Het eerste onderkomen

Een leeg lokaal op de eerste etage van het Belastinggebouw aan de Clarissenstraat was het eerste onderkomen, met zij-ingang aan de Burgemeester van Steenstraat.

 

Daar is dank zij de opoffering van veel vrije tijd (weekenden, avonden, etc...), door enkele doorzetters een accomodatie gemaakt van 6 schietstanden van 10 meter, waar staand en geknield geschoten kon worden met lucht- en klein kaliber pistolen en geweren.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de hele schietbaan rondom bekleed was met geperste eierplateaus om geluidshinder in het gebouw te beperken.

Dit bood een bijzondere aanblik!

 

Veiligheid

Dat de veiligheid in de nieuwe vereniging - toen al - hoog in het vaandel moest komen  te staan, werd duidelijk gedemonstreerd door de toenmalige eerste penningmeester: als een schutter aan de beurt was, werd hem pas een aantal kogeltjes met de schiet- schijven overhandigd  - en dat was dus eveneens gelijk afrekenen- .  Elk lid kreeg ook een vast nummer. Heel ouderwets, maar voor de administratie van wapens- en munitieuitgaven toch wel makkelijk.

 

 

Met deze groep van ongeveer 40 personen ontstond al snel een hechte gemeenschap, waarmee het goed toeven was tijdens de verenigingsavonden. Door deze sfeer en de mogelijkheid om de schietsport te beoefenen, op een manier die verder in de regio niet mogelijk was, traden velen toe als lid.

 

Uitbreiding

Door de lange wachttijden, die op den duur ontstonden -er waren immers maar 6 schietstanden-, werd er overlegd om een naast de accomodatie gelegen leeg lokaal ook als schietbaan in te richten.

Nadat de vergunning verkregen werd, werd, mede dankzij gekregen en meegebrachtte materialen, door kundige en vrijwillige leden binnen enkele weken op dezelfde wijze als het eerste lokaal de tweede schietbaan ingericht.

In de scheidingsmuur tussen beide lokalen werd een groot gat gemaakt, zodat de accomodatie één geheel was.

 

Zo floreerde de vereniging met steeds meer leden, en kregen "De Geuzen" in de schietsportwereld door wedstrijden en evenementen hun naam en faam.

 

Ontruiming

Tot in het jaar 1973 de ongenadige boodschap kwam van de Gemeente dat de door de zich uitbreidende belastingdiensten de lokalen ontruimd dienden te worden.

Het toenmalige bestuur zat met de handen in het haar, want alles wat was aangebracht moest weer worden verwijderd: de lokalen moesten leeg worden opgeleverd. de vrijwilligers moesten weer bereid worden gevonden om alles wat ze zorgvuldig hadden opgebouwd weer netjes af te breken, om de materialen weer te kunnen gebruiken in een volgende accomodatie.  Een plek die er nog lang niet was. 

Het oog is toen gevallen op de meestal leegstaande 'Sloepenloods', die aan de Gemeente toebehoorde. Er moest echter een enorme strijd worden gevoerd met de Middenstands Vereniging, omdat deze er zo nu en dan gebruik van maakte om er een Braderie in te houden. De gemeentelijke bestuurders hadden het er ook moeilijk mee.

 

Nieuw onderkomen

De toenmalige voorzitter belde om 01.30 uur 's nachts de Burgemeester in zijn woning op en vroeg of hij al een beslissing genomen had, en zo niet, of hij dat NÚ wilde doen. Na een rijk scala aan krachttermen van de op brute wijze uit zijn eerste slaap gewekte Burgemeester Huurman, zegde deze toe dat de sloepenloods voor de schietvereniging "De Geuzen" was, zodat tenslotte alle bestuurleden 's morgens 
vroeg gerustgesteld huiswaarts keerden.

 


Bijna-scheidingen

Nadat het definitief was dat de vereniging zich op de nieuwe locatie mocht vestigen, presteerde een klein team het om in tien weken tijd in de geheel lege sloepenloods negen schietstanden van tien en twaalf meter, een kantine met bar, een keuken met apparatuur, een kantoor,  twee W.C.'s en een portaal te bouwen. Daartoe werd ieder weekend , van vrijdag-avond tot zondag-avond gewerkt.

Dat er echtelijke ruzies en bijna-scheidingen ontstonden spreekt voor zichzelf. Deze leden zijn op een enkele na nog steeds lid van onze vereniging.

 


5 Tienen

 

De opening werd natuurlijk verricht

door Burgemeester Huurman, die tot

zijn verbazing vijf tienen schoot, niet

wetend dat de schijf was 'voorbewerkt'.

Grote hilariteit was het gevolg,  mede

tot plezier van de Burgemeester.

 

 

 

In een latere periode werd baan 2 in een wat rustiger tempo gebouwd, en er werd een klapschijf-installatie aangebracht, zodat de vereniging ook de disciplines 'sportpistool groot- en klein kaliber' konden worden geschoten.

Deze baan werd voorzien van 8 schietstanden, zodat de vereniging plaats kon bieden aan zeventien schutters.

 

 

In 1980 werd er gestart met baan 3, die door een 'vast team' van 6 leden in drie jaar gemaakt is tot wat hij nu is. In februari 1983 is deze  baan 'opengeschoten' door Burgemeester De Ronde, niet met een voorbewerkte schijf, maar wel met een leuk resultaat.

 

Je hebt Oprichters.... Opzichters....

en natuurlijk Opscheppers !!!

 

Ook de Marine schoot graag bij ons