Belangrijke mededeling Secretaris

Aan alle leden:

Onze Voorzitter de heer Jerry C. heeft aan het bestuur te kennen gegeven dat hij het Voorzitterschap van onze vereniging B.S.V. de Geuzen ten tijde van de Algemene Leden Vergadering medio maart wil opgeven wegens gezondheid redenen.

Wij als bestuur betreuren en respecteren deze beslissing vanwege zijn aanzien als persoon, clubgenoot en Voorzitter.

Vanwege dit besluit en in het tijdsbestek voor de Algemene Leden Vergadering vraagt het bestuur aan de leden om kandidaten die in aanmerking willen komen, zich te melden om deze functie in te vullen.

Uiteraard gaat dit mede in overleg met het zittende bestuur zoals gebruikelijk, na instemming van de leden.

De heer Robert L. heeft zich in principe beschikbaar gesteld deze functie te willen invullen, na gekozen te zijn in de Algemene Leden Vergadering.

Kandidaten die zich geroepen voelen deze functie eveneens te ambiëren wil ik verzoeken dit schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken voor 01-02-2017 ( 1 februari 2017 ).

Schrijven na deze datum kan en zal niet in behandeling worden genomen.

U allen hoogachtend,

Secretaris B.S.V. de Geuzen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Gratis perslucht bij de Geuzen

Het bestuur heeft besloten, na overleg met de wapenmeesters, om de leden gratis hun persluchtcilinders van hun wapens te hervullen op de vereniging.

Als je een persluchtwapen koopt krijg je er gelijk een nippel bij om deze te kunnen hervullen.

Als je deze meebrengt, plaatst één der wapenmeesters deze op een grote persluchtfles (200 bar), en vult dan je cilinder.

Hiervoor hoef je niets te betalen!

 

Aan de leden B.S.V. de Geuzen

Brandbrief

Allen, wil ik middels dit schrijven kenbaar maken dat voor de komende A.L.V. (Algemene Leden Vergadering) de noodzaak is ontstaan voor een invulling van het bestuur en diverse functies door de leden.

Deze functies voor deze invulling zijn:

2e Penningmeester:  Zijn/Haar werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van mutaties op het innen en beheren van contributies en het onderhouden van deze mutaties met de 2e secretaris en 1e penningmeester.

2e Secretaris: Zijn/Haar werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van het ledenbestand met daarbij het doorgeven van mutaties aan de KNSA en het onderhouden van contacten met de afdeling Bijzondere Wetten van de politie, dit in samenspraak en overleg met de 1e Secretaris.

Voorzitter: Voor deze functie heeft de heer Mr. Jerry C. zich aangemeld, de ALV moet zich uitspreken over de benoeming van deze functie. Het huidige bestuur is verblijd met deze aanmelding.

Baanonderhoud: de heer Cees V. heeft zich vele jaren ingespannen in deze functie, een opvolging is niet alleen dringend maar hoogstnoodzakelijk voor het beoefenen van de sport en bovenal het veilig beoefenen van de sport want denk maar eens als de kogelvangers en verlichting niet bijgehouden wordt wat de gevolgen zijn. Deze functie is cruciaal voor B.S.V. de Geuzen!

Veiligheidsfunctionaris: de heer Dick B. heeft deze functie jaren met succes vervuld.

Gezien zijn leeftijd en fysieke gestel is de vraag aan de leden om deze functie in te vullen.

De werkzaamheden bestaan aan het bijhouden van de veiligheid zaken zoals:

Brandblusmaterialen, nooduitgangen enz. en het bijhouden van contacten met de overheid zoals DCMR en Brandweer en Gemeente Brielle. De technische invulling geschied in overleg met baanonderhoud.

Bar medewerkers:  zonder deze invulling gaat het uitdraaien op een koffie en blikjes automaat!

Geachte leden, u ziet dat we tanende zijn op het gebied van deze zaken en in de huidige tijd met een teruglopend ledenbestand en economische problemen is een verenigde hulp nodig!

Ik hoop en dring aan op uw hulp,

Uw Secretaris Jos W.

Schutters opgelet.

De interne competitie is weer begonnen en een aantal schutters doen hier weer aan mee.

Dit jaar 2015 is het een wettelijke verplichting om aan een competitie deel te nemen.

Wij bieden de competitie aan in alle disciplines, dus is er voor iedere schutter wel een competitie te vinden om aan mee te doen.

De schietcommissie hoopt dan ook dat we kunnen rekenen op een grote deelname in de huidige competitie, zodat de schutters voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wij zien uw deelname graag tegemoet.

De Schietcommissie.

 

Competitie gratis

De Schietcommissie heeft besloten dat de Interne competitie van 2014 ook geheel gratis zal zijn. Zodat er dit jaar meer schutters aan de competitie zullen deelnemen. Dus ook de schijven die nodig zijn voor de competitie zijn gratis.

De schijven die men gebruikt voor recreatief schieten moeten wel betaald worden.

Vooruitlopend op de nieuwe circulaire wet wapens en munitie wil de schietcommissie alle schutters er op wijzen, dat men om het voor handen hebben van een wapen aantoonbaar mee moet doen aan een door de vereniging aangeboden competitie of wedstrijd.

Met dit gegeven in het achterhoofd gaat de schietcommissie er van uit, dat alle schutters mee zullen doen aan onze interne competitie. Er kan in alle disciplines worden mee gedaan en zo kunnen de verplichte 18 schietbeurten gemakkelijk worden gehaald.

Beamer

Er hangt nu een beamer in de kantine.  We kunnen er tv mee kijken. Er kan ook een laptop op aangesloten worden.  De mogelijkheden zijn dus legio!

 

Wi-Fi

We hebben nu gratis Wi-Fi in de kantine!  

De inlogcode staat onder de kaartscanner genoteerd.