Afdrukken
Hits: 2251

BSV de Geuzen Update opening 17-1-22

 

Geachte leden, via dit schrijven kan ik u mededelen dat de schietvereniging weer op de normale dagen en tijden geopend is.

Helaas is het verstrekken van koffie en thee alsmede frisdranken niet toegestaan. De bar blijft gesloten tot het door de overheid is toegestaan.

Ook blijven de Covid regels zoals afstand houden enz. nog steeds van kracht.

Namens het bestuur,

Jos Werring Secretaris.

 

BSV de Geuzen Update Virusmaatregelen 3 juni 2020

Het is al weer even gelden dat u iets van mij hebt gehoord en dat klopt want er was natuurlijk vanuit de politiek of KNSA ook niet zo heel veel te melden m.b.t. de gedwongen sluiting door de Corona crisis.

Inmiddels lijkt het erop dat er voorzichtig weer wat ruimte komt in de slimme lock down, zo gaan kinderen weer voorzichtig naar de basis scholen toe, gaan de kappers weer voorzichtig aan de slag en zien we de eerste voorzichtige beweging weer komen in de horeca.

Zijn we er al dan?

Het antwoord is nee natuurlijk niet, alles gaat voorzichtig en met kleine stapjes en alles onder voorbehoud, dat zodra de aantallen opnames en besmettingen weer gaan toenemen, dan gaat de deur die nu voorzichtig op een kier staat weer dicht.

In de afgelopen periode is door de mensen van baanonderhoud heel hard achter de schermen gewerkt aan het oplossen van allerlei technische zaken waar we na een audit in opdracht van de gemeente tegen aan liepen.

Op dit moment kan ik zeggen dat technisch er geen beperkingen zijn die het openen van BSV de Geuzen in de weg staan.

Ook onze vloer is weer helemaal opgeknapt en van een nieuwe beschermlaag voorzien, ook hier is door de mensen van baanonderhoud, maar ook met hulp van ons oud lid Rob Enzler een specialist voor deze vloeren weer prima werk geleverd.

Hoe gaat het dan nu verder?

Enkele dagen geleden had ik u gezegd we gaan weer voorzichtig open op 1 september, op basis van de toenmalige informatie van de overheid, momenteel lijkt het er echter op dat we al eerder open kunnen gaan de KNSA stelt al per 1 juli (natuurlijk onder voorbehoud).

Of er dan nog een draaiboek komt vanuit de KNSA is momenteel nog niet bekend, als bestuur gaan we ons in ieder geval hierover beraden en kijken hoe en wanneer we de opening dan vorm gaan geven, want het moge duidelijk zijn dat we niet zo gaan opstarten zoals we er rond maart mee zijn gestopt. We zullen zaken moet gaan aanpakken of opleggen om ook in de nieuwe 1.5 meter maatschappij veilig met onze sport te kunnen doorgaan.

Zodra meer duidelijk is over de inrichting zullen we jullie hierover berichten.

Vriendelijke groet Robert Lakeman Voorzitter BSV de Geuzen

 

Kans om gearresteerd te worden om zakmes

In de APV van Spijkenisse het absoluut verboden is om bijvoorbeeld een zakmes bij je te hebben.

Deze maatregel geldt voor o.a. het metro station en uitgaans gebied.

Het geldt niet alleen voor de jeugd maar ook voor ouderen. Dit om onderscheid tijdens het preventief fouilleren te vermijden.

Deze maatregel is geldig tot en met eind augustus. Dit kan gevolgen hebben voor je verlof.

 

8 mei update

Vereniging blijft minimaal tot 1 september dicht. Zie knsa.nl.

23 april update

Vereniging blijft minimaal tot 1 juni dicht. Zie knsa.nl.

 

18 mrt update wedstrijden, verlengen verlof en aantal schietbeurten.

Onderstaande informatie heeft ons inmiddels bereikt m.b.t. de Corona virus crisis die Nederland nu stevig in de greep heeft.

De eerder aangekondigde sluiting van de vereniging van BSV de Geuzen t/m 31 maart is inmiddels verlengd t/m 28 april, dit is voorlopig, want mogelijk volgen nog aanvullingen hierop.

Gevolgen voor uw schietbeurten, zie het antwoord hierop in de onderstaande tekst.

Gevolgen voor de geplande wedstrijden zoals het eieren schieten en de paashazen wedstrijd die gepland waren op 3 april, 5 april en 7 april gaan niet door en komen te vervallen, d.w.z. in 2021 zal weer voor eieren kunnen worden geschoten en ook weer voor de paashazen wedstrijd.

De meest recente informatie is nu, dat de politie ook geen verloven of jachtaktes verlengt, voor de mensen die op korte termijn moeten verlengen houdt dit nu in dat uw verlof stilzwijgend wordt verlengt tot het moment dat de politie weer vrijgeeft dat verloven en jachtaktes kunnen worden verlengd, zie ook het stukje tekst hieronder.

Tot zo ver deze update vanuit het bestuur, zodra wij meer of nieuwe informatie krijgen zullen wij u via de mail hierover verder informeren.

Namens het bestuur veel gezondheid toegewenst en een vriendelijke schutters groet van Robert Lakeman Voorzitter BSV de Geuzen.

Update gevolgen coronavirus voor schietsport en KNSA

dinsdag 17 maart 2020

De ontwikkelingen en maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Met dit bericht informeren wij u over die ontwikkelingen en de besluiten die de KNSA in verband daarmee heeft genomen.


KNSA-activiteiten:

Al eerder heeft het KNSA-bestuur besloten – mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM – om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met 31 maart 2020. Die datum wordt nu, in verband met een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties door de Nederlandse regering, verlengd tot in ieder geval 6 april 2020.

Tot die tijd zijn dus alle KNSA-wedstrijden, alle opleidingen, cursussen en andere bijeenkomsten geannuleerd.


Sluiting schietsportverenigingen:

Al eerder adviseerde het KNSA-bestuur haar verenigingen om per direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er nu dus een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties in Nederland, en moeten alle schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties hun deuren dus sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Als gevolg hiervan zal ook het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL (District 1) op 3, 4 en 5 april 2020 geen doorgang vinden, zoals ook al eerder was besloten.


Schietbeurten:

Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.


Algemene Vergadering KNSA:

Het Algemeen Bestuur heeft al eerder – in gezamenlijkheid met alle KNSA-districtsvoorzitters – besloten om alle Districtsledenvergaderingen 2020 tot nader order af te gelasten. Op dit moment is onduidelijk wanneer die Districtsledenvergaderingen alsnog gehouden kunnen worden.

Omdat de Districtsledenvergaderingen altijd vooraf aan de Algemene Vergadering moeten worden gehouden en op dit moment er grote onzekerheid is of de genomen maatregelen na 6 april gecontinueerd worden, heeft het Algemeen Bestuur besloten om de Algemene Vergadering die zou worden gehouden op donderdag 23 april aanstaande, tot nader order uit te stellen. Het nu annuleren van deze datum heeft bovendien geen financiële consequenties voor de Associatie.

Wanneer de Algemene Vergadering wel wordt gehouden is nog niet bekend en zal tijdig, via de geëigende kanalen worden gecommuniceerd. Het KNSA-bestuur zal wel eind maart het jaarverslag 2019 voor de leden openbaar maken, zodat zij kunnen kennisnemen van alle verslagen van Bestuur, Directie en Technische Commissies, alsmede de financiële verslaglegging kunnen inzien.

Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

dinsdag 17 maart 2020

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

 

Vereniging gesloten tot 6 april 2020

Alle activiteiten van onze vereniging zijn tot minimaal maandag 6 april stopgezet i.v.m. maatregelen van de regering teneinde de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

ALV

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 17 maart.

Aanvang eerste vergadering om 19:55 uur. Bij onvoldoende leden vindt de tweede vergadering om 20:00 uur plaats.

 

Nieuwe luchtpistolen?

Bij de laatste commissievergadering hebben de wapenmeesters een voorstel gedaan voor nieuwe luchtpistolen. Piet stelt voor om 8 stuks Artemis PP700 aan te schaffen. Hierbij zitten de cilinders vast, zodat er minder slijtage aan schroefdraden zal zijn. Ik houd u van het verdere verloop op de hoogte.

 

 

Nieuwe Computers

Sinds 2 februari hebben we twee nieuwe computers. Deze zijn geleverd door Rob Kloosterman, ons oud-verenigingslid.

Hierop draaien de programma's in het kantoortje weer super. Ook het aanwezigheidsprogramma bij binnenkomst draait weer prima op de nieuwe computer.

De oude computers, die hiervoor gebruikt werden, voldeden niet meer. Ze waren nogal gammel geworden. Dat mag ook wel na jarenlange dienst hier op de vereniging en daarvoor al een jaar of 6 als server in de oude school van Jan.

De administratieprogrammaatjes, ontwikkeld door ons oud-lid Marco van Noord, werken op de nieuwe computers gelijk ook een stuk beter en sneller. Het programma loopt ook niet meer vast, wat nogal eens gebeurde.

 Spelregels snelvuur BSV de Geuzen

Het schijnt toch nog af en toe voor te komen dat leden op een reguliere trainingsavond, dus een dinsdag- of vrijdagavond, snelvuur afgeven en dat is dus niet toegestaan.

Wat is dan snelvuur en wat is dan geen snelvuur, want een duidelijke definitie kan dan natuurlijk wel helpen om een stuk discussie weg te halen.Even voor alle duidelijkheid: een baancommandant kan en mag nooit toestemming geven voor snelvuur, want de regel op onze banen is dat we snelvuur NIET toestaan.

Snelvuur: Is het met 1 of 2 handig afgeven van vuur, waarbij de maximaal toegestane magazijn- capaciteit van 5 patronen in minder dan 5 seconden wordt verschoten.

Regulier vuur: Is alles waarbij de maximaal toegestane magazijn capaciteit van 5 patronen in meer dan 10-15 seconden wordt verschoten.De enige keren dat er op de banen van BSV de Geuzen van de maximaal toegestane magazijn capaciteit van 5 schoten wordt afgeweken, is op de door de schietcommissie georganiseerde wedstrijden buiten de reguliere trainingsavonden (dinsdag en vrijdag).Daar mag bij uitzondering 6 patronen worden geladen (tenzij anders aangegeven) en mag snelvuur worden afgegeven onder het toeziend oog van een dan als baancommandant optredend lid of lid van de schietcommissie.

Mvrg Robert Lakeman Voorzitter BSV de Geuzen

Veiligheidspersoon gevraagd

We zoeken een persoon om de veiligheid bij BSV De Geuzen te regelen/onderhouden.De voorkeur gaat uit naar iemand, die deze functie bijvoorbeeld al bekleed bij een bedrijf.

Iedereen, ook met alleen BHV, kan een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..